USLUGE

 1. Revizija

  U savremenim uslovima poslovanja tačne i pouzdane informacije iskazane u finansijskim izveštajima nekog preduzeća su od izuzetne važnosti za investitore, finansijske institucije i sve druge poslovne ljude sa kojima to preduzeće sarađuje ili ima nameru da sarađuje. Danas je nemoguće zamisliti da se poslovne odluke donesu bez detaljnog uvida u finansijske izveštaje.

  Ključnu ulogu u pouzdanost informacija iskazanih u finansijskim izveštajim daje Izveštaj revizora, koji pretstavlja neutralno i objektivno mišljenje da li su finansijski izveštaji istiniti i tačni.

  Naše bogato iskustvo omogućuje nam da klijentima pružimo sledeće revizorske usluge:

   – Revizija finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonskom regulativom Republike Srbije;
   – Revizija finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI;
   – Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja;
   – Revizija završnih računa budžeta gradova i opština;
   – Revizija utrošenih sredstava dobijenih iz donacije;
   – Revizija vanrednih finansijskih izveštaja;
   – Pregled finansijskih izveštaja;
   – Revizija specijalnih bilansa (deobni, spajanje, pripajanje, i sl.);
   – Revizija projekata.
 2. Konsalting usluge

  Ukoliko želite da poboljšate svoje poslovanje, da povećate svoj rast i razvoj, svoje ideje sprovedete u konkretne akcije, LEGE ARTIS AUDIT može da Vam  pomogne u ostvarivanju tih ciljeva kroz pružanje sledećih konsultantskih usluga:

   – Finansijsko-dijagnostičko ispitivanje (due diligence);
   – Izrada studija izvodljivosti;
   – Izrada planova reorganizacije;
   – Procena vrednosti kapitala i imovine;
   – Izrada Cash-flow izveštaja i projektovanje budućih novčanih tokova;
   – Izrada aktuarskih obračuna;
   – Izrada Biznis planova;
   – Analiza poslovanja.
   – Strategije za uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole
 3. Poresko savetovanje

  Pažljivo planiranje poreskih obaveza uz kvalitetno poresko savetovanje može Vam pomoći da optimizujete poreske obaveze i izbegnete  neželjene rizike koji mogu imati negativne posledice po Vaše poslovanje. Mi smo tu da Vam pomognemo u sledećim poreskim savetima:

   – Osnivanje privrednih društava
   – Savetovanje u vezi poreza na dobit;
   – Izrada i provera Poreskog bilansa i svih pratećih obrazaca;
   – Izrada elaborata o transfernim cenama;
   – Savetovanje u vezi izbegavanja dvostrukog oporezivanja;
   – Savetovanje u vezi poreza po odbitku za rezidentna i nerezidenta pravna i fizička lica;
   – Savetovanje u vezi poreza na dodatu vrednost;
   – Provera i savetovanje u vezi poreske prijave poreza na dodatu vrednost;
   – Provera i savetovanje u vezi  poreza na imovinu;
   – Savetovanje u vezi primene Zakona o porezu na imovinu;
   – Savetovanje u vezi primene Zakona o porezu na dohodak građana;
   – Savetovanje u vezi primene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
   – Poreski saveti u vezi sastavljanja finansijskih izveštaja.
 4. Računovodstvene usluge

  Svakodnevno poslovanje zahteva profesionalnu podršku u savetovanju i knjiženju nastalih poslovnih promena u cilju poboljšanja performansi preduzeća. Mi nastojimo da pružimo punu podršku klijentima kroz sledeće računovodstvene usluge:

   – Usluge vođenja poslovnih knjiga u skladu sa zakonskim propisima i važećim računovodstvenim standardima;
   – Sastavljanje računovodstvenih politika u skladu sa MSFI;
   – Sastavljanje mesečnih, kvartalnih i godišnjih finansijskih izveštaja;
   – Sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje u skladu sa MSFI;
   – Vođenje osnovnih sredstava i obračuna amortizacija;
   – Vođenje PDV evidencije, obračun PDV-a, i izrada poreske prijave za PDV;
   – Evidencija blagajne i platnog prometa;
   – Savetodavne usluge iz oblasti knjigovodstva;
   – Obračun zarada zaposlenih;
   – Vođenje svih zakonom propisanih evidencija za zaposlene;
   – Prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih i izdrada M4 obrazaca;
   – Obračun naknada licima van radnog odnosa;
   – Popunjavanje i podnosenje poreskih prijava Poreskoj upravi;
   – Obračun ugovora o delu i autorskih honorara;
   – Obračun poreza na dohodak građana;
   – Obračun poreza po odbitku prilikom isplate prihoda nerezidentnim pravnim licima;
   – Obračun poreza na imovinu;
   – Konstantno informisanje o promenama zakonskih propisa i njihovom uticaju na Vaše poslovanje;
   – Zastupanje pred finansijskim institucijama ili prilikom kontrola poslovanja;
   – Vođenje materijalnog knjigovodstva;
   – Priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih kredita;
   – Razne druge računovodstvene usluge po zahtevu klijenta;